نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد مازاد مشروطی در نیمسال 1-1400

واحد مازاد مشروطی در نیمسال 1-1400


بر اساس مقررات آموزشی، دانشجویان دوره کارشناسی در صورت مشروطی، در نیمسال بعدی حداکثر تا ۱۴ واحد می‌توانند اخذ کنند. این محدودیت در نیمسال ۱-۱۴۰۰ برای دانشجویانی که در نیمسال گذشته (۲-۹۹) مشروط شده‌اند ومعدل کل آنها حداقل  ۱۲ می باشد، اعمال نخواهد شد.