نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران


کنفرانس‌های انجمن آموزش مهندسی ایران کانونی برای تبادل نظر و تضارب آرا میان اندیشمندان حوزه آموزش مهندسی است. مأموریت محوری این کنفرانس‌ها، بررسی چالش‌های آموزش مهندسی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن است. در این راستا هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران که در تاریخ 3 تا 6 آبان ماه سال ۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار می‌شود، زمینه اصلی خود را «گذشته، حال و آینده آموزش مهندسی» در کشور قرار داده است. 

از کلیه پژوهشگران و صاحبنظران در زمینه آموزش مهندسی دعوت می شود که نتایج کارهای پژوهشی و تجربیات ارزنده آموزشی خود را در قالب مقاله کامل برای ارسال به این کنفرانس آماده نمایند. مقالات منتخب کنفرانس در فصلنامه آموزش مهندسی ایران (ijee.ias.ac.ir) به چاپ خواهند رسید. برای اطلاع از محورها و تاریخ های مهم کنفرانس می توانید به وبسایت کنفرانس در iseec.ir مراجعه نمایید.

با آرزوی سلامتی و موفقیت

امیرنادر عسکرپور

دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران