نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات دانشجویی دانشکده فنی فومن

نشریات دانشجویی دانشکده فنی فومن


نشریه نغمه‌ی آتش

نشریه نغمه‌ی آتش
 
مدیر مسئول : محمد مهدی ملک‌‌پور
صاحب امتیاز : محمدرضا بهاری مقدم
سردبیر : محمد صابر ثقفی‌فر
 
نشریه‌ی نغمه‌ی آتش، گاه‌نامه‌ای با موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی است که از سال ۱۳۹۲ فعالیت رسمی خود را به همت جناب آقای خشایار احمدی، مؤسس ابتدائی نشریه، آغاز کرد.
 
دانلود نشریه نغمه‌ی آتش شماره ۲
دانلود نشریه نغمه‌ی آتش شماره ۳
دانلود نشریه نغمه‌ی آتش شماره ۴

نشریه تولدی دیگر

نشریه تولدی دیگر
 
مدیر مسئول : امیر حسین دانشمند
صاحب امتیاز : امیر حسین دانشمند
سردبیر : اشکان عباسی
 
نشریه مستقل دانشجویی (( تولدی دیگر)) از سال ۸۹ به عنوان اولین نشریه ی دانشجویی دانشکده ی فنی فومن شروع به کار کرد. این نشریه به حوزه های مختلفی از جمله: مسائل دانشگاه و دانشجو، مسائل اجتماعی، سیاست و فرهنگ میپردازد. تا کنون ۱۲ شماره از این نشریه منتشر شده است.
 
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۱
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۲
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۳
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۴
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۵
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۶
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۷
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۸
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۹
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۱۰
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۱۱
دانلود نشریه تولدی دیگر شماره ۱۲