نمایشگر دسته ای مطالب

نامه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با موضوع احصاء نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه روستا

نامه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با موضوع احصاء نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه روستا


اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (منطقه گیلان) در خصوص هدایت بخشی از عناوین و موضوعات پایان نامه‌های دانشجویی به مسائل، نیازهای اساسی و الویت‌های روستاها و ساکنان آن مناطق، و ارسال عناوین پیشنهادی تا تاریخ ۰۷/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ به آن شرکت .