نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر و انفورماتیک دانشکده فنی فومن با در اختیار داشتن  جدیدترین امکانات، آمادگی ارائه خدمات مربوطه را به دانشجویان و همکاران محترم دارد.

سایت کامپیوتر دانشکده فنی فومن با در اختیار داشتن 48 دستگاه کامپیوتر در بخش مرکز کامپیوتر این دانشکده اقدام به خدمات رسانی نموده است.

پهنای باند شبکه اینترنت این دانشکده 120mbمی باشد. اینترنت این دانشکده از طریق فیبر نوری مرتبط گردیده است.

دانشکده فنی فومن در تمام قسمتهای ساختمانی خود دارای نودهای ارتباطی می باشد. همچنین شبکه وایرلس  دانشکده راه اندازی  شده است.