نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز آنالیز دستگاهی

مرکز آنالیز دستگاهی


مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن با هدف ایجاد امکان بهره برداری متمرکز از دستگاههای آنالیز پیشرفته، همکاری در انجام طرح های پژوهشی اساتید، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، متقاضیان از سطح دانشگاه تهران و متقاضیان از دیگر دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مشاوره‌ در زمینه انجام آزمایشات مختلف، برگزاری کارگاه های آموزشی وارائه خدمات به عنوان واحد کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه صنایع استان، در ابتدای سال 1394 تاسیس شد. 


مهندس علی آبادی

سرپرست مرکز آنالیز دستگاهی

آقای مهندس هوشیار مقیم علی آبادی
haliabadi@ut.ac.ir
۰۱۳-۳۴۹۱۵۱۲۸