نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آشنایی نودانشجویان دانشکده فنی فومن با انجمن علمی و رشته مهندسی شیمی

مراسم آشنایی نودانشجویان دانشکده فنی فومن با انجمن علمی و رشته مهندسی شیمی


مراسم آشنایی نودانشجویان دانشکده فنی فومن با انجمن علمی و رشته مهندسی شیمی (+ پرسش و پاسخ با اعضای انجمن):

تاریخ برگزاری: روز شنبه ۲۹ آذر ماه
زمان برنامه: ۱۱ الی ۱۲

لینک ورود به اتاق مجازی برنامه از طریق نرم افزار Adobe Connect: 

http://vclas9.ut.ac.ir/ffeng2

ورود به جلسه با انتخاب گزینه مهمان