نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل تسویه حساب با کتابخانه

مراحل تسویه حساب با کتابخانه


تسویه حساب کلیه دانشجویان با ارسال درخواست متقاضیان به ایمیل کتابخانه دانشکده فنی فومن به آدرس ((fouman.lib@ut.ac.ir انجام می گیرد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می بایست فایلهای پایان نامه خود را به ایمیل کتابخانه ارسال نمایند.

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه فایل پایان نامه به موارد ذیل توجه فرمایند :

پایان نامه ارسالی باید شامل 6 فایل با مشخصات زیر باشد :

  1. نسخه کامل پایان نامه با فرمت word همراه با گواهی دفاع امضاء شده و مهر تحصیلات تکمیلی و مهر دانشکده
  2. نسخه کامل پایان نامه با فرمت pdf
  3. فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت word (از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا پایان فهرست مندرجات)
  4. فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت pdf (از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا پایان فهرست مندرجات)
  5. زیپ شده فایل کامل پایان نامه با فرمت word
  6. زیپ شده فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت word

 

برای پرداخت جریمه کتابهای خود مبلغ جریمه را به شماره حسابهای ذکر شده در سایت دانشکده فنی فومن و کانال تلگرامی واریز نموده و فیش واریزی خویش را به ایمیل کتابخانه به آدرس((fouman.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند .

در صورت وجود هرگونه سوال با ایمیل کتابخانه ((fouman.lib@ut.ac.ir و شماره تلفن 01334915169 در تماس باشید .