نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی

لیست دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی


دانشجویان نامبرده در لیست در صورت عدم ارائه تاییده تحصیلی مجاز به شرکت در حذف و اضافه نیمسال ۴۰۰-۹۹ نمی‌باشند.

دانشجویان گرامی جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.