نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قرارداد همکاری در خصوص حمایت از انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی

قرارداد همکاری در خصوص حمایت از انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی


پیرو قرارداد همکاری این معاونت با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای حمایت از «انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی» در محورهای زیر:

 • خدمات شهری و روستایی
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی
 • معماری، مبلمان و سیما و منظر
 • عمران و توسعه شهری و روستایی
 • امور اقتصادی و منابع درآمدی پایدار
 • ترافیک و حمل و نقل
 • فن آوری اطلاعات
 • امور فرهنگی و اجتماعی
 • اصلاح فرآیندها و ساختار سازمانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 • حقوق و قوانین و شهری و روستایی
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • کارآفرینی و گردشگری

و در چارچوب اهدافی مشتمل بر:

 1. طرح مباحث نوین و علمی در زمینه پژوهش‌های مدیریت شهری و روستایی
 2. هدایت تحقیقات دانشجویان به سمت مسائل و مشکلات اجرایی مدیریت شهری و روستایی
 3. تقویت ارتباط و تعامل فی‌مابین سازمان و دانشگاه
 4. آشنایی دانشجویان با مسائل و مشکلات اجرایی مدیریت شهری و روستایی
 5. اصلاح و بهبود نظام فعلی و تدوین رویکردهای پسین در عرصه مدیریت شهری و روستایی
 6. برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی و ارائه گزارش‌های علمی در زمینه‌ها ی مرتبط با مدیریت شهری و روستایی

لطفاً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای و علاقمندان عناوین پروپوزال‌های تصویب شده با اولویت دانشجویانی که حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری دفاع خواهند کرد به ایمیل مجری طرح آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی به شرح imanijajarmi@ut.ac.ir جهت هماهنگی با سازمان مذکور تا پایان مرداد ماه جاری ارسال کنند.