نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی


 1.  فرم درخواست آموزشی
 2.  فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل کارشناسی
 3.  فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل کارشناسی ارشد
 4.  فرم درخواست مرخصی تحصیلی برای کلیه مقاطع
 5.  فرم درخواست تکدرس
 6.  فرم تغییر نمره دانشجو
 7.  فرم تغییر نمره کارشناسی ارشد
 8.  فرم همنیازی دروس پیشنیاز
 9.  فرم کمسیون پزشکی
 10.  فرم درخواست انتقال بصورت میهمان
 11.  فرم انتقال دائم- انتقال توام با تغییر رشته
 12.  فرم پروپوزال کارشناسی
 13.  فرم درخواست کارت دانشجویی مهمان
 14.  فرم تعهد نامه اصالت اثر در پروژه
 15.  فرم انتخاب واحد دانشجویان مهمان
 16.  فرم تایید تحویل پایان نامه به استاد راهنما
 17.  فرم پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
 18.  دستورالعمل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 19.  مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 20.  فرمهای مربوط به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 21.  فرم ارزیابی سمینار کارشناسی ارشد
 22.  فرم درخواست تمدید سنوات کارشناسی و کارشناسی ارشد
 23.  فرم درخواست شرکت در مجامع بین المللی دانشجو
 24.  مراحل فراغت از تحصیل دانشجوی کارشناسی
 25.  آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
 26.  فرایند صدور نامه نظام وظیفه- گواهی موقت و دانشنامه
 27.  فرم درصد مشارکت استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد
 28.  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
 29.  فرم درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا
 30.  فرم اصلاح سوابق دانشجویی
 31.  فرم تغییر رشته در دانشگاه تهران
 32.  گواهی حضور در کلاس
 33.  فرم اعلام نمره تکدرس
 34.  فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
 35.  فرم تقاضای انصراف از تحصیل
 36.  فرم درخواست حل تمرین
 37.  تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه
 38.  فرم درخواست آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 39.  فرم گزارش کارآموزی
 40.  فرم قرارداد فن یاری
 41.  فرم قرارداد پژوهش یاری
 42.  فرم قرارداد آموزش یاری
 43.  شرایط لازم برای صدور گواهی اختتام طرح پژوهشی کاربردی
 44.  فرم درخواست صدور گواهی اختتام طرح پژوهشی کاربردی
 45.  فرم جدید پیشنهاد و اختتام طرح پژوهشی
 46.  راهنمای ثبت درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
 47.  فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره
 48.  فرم انتقال به صورت مهمان به دانشگاه تهران