نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم استاد راهنمای دانشجویان MBA

فرم استاد راهنمای دانشجویان MBA


دانشجویان MBA, ورودی ۹۸ که تاکنون فرم استاد راهنمای خود را تحویل نداده‌اند هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه فرم تأیید شده استاد راهنما به آموزش دانشکده اقدام نمایند.