نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان برگزیدگان فناوری

فراخوان برگزیدگان فناوری


به استحضار می رساند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نظر دارد به منظور ارج نهادن به توسعه فناوری و تشویق فعالان این حوزه، جشنواره برگزیدگان فناور دانشگاه را همراه با انتخاب و معرفی فناوران برگزیده در محورهای زیر برگزار نماید.

بر همین اساس متقاضیان اعم از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه، می‌توانند متناسب با نوع فعالیت فناورانه خود، فرم درخواست شرکت در جشنواره را مطابق با لینک های موجود در همین اطلاعیه تکمیل و مستندات خود را برای ارسال به اداره کل سیاست گذاری فناوری و نوآوری دانشگاه بارگذاری نمایند.

مهلت ارسال درخواست تا تاریخ 15 شهریور 1402و غیر قابل تمدید است. همچنین پیوست نمودن مستندات الزامی است.

شایان ذکر است برگزیدگان این جشنواره در مراسم هفته پژوهش با حضور مسئولان دانشگاهی، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

شاخه ها و شاخص های انتخاب فناوران برگزیده:

1. اختراع فناور

· اختراع فناور: از میان اختراعاتی که دانشگاه در آن سهم داشته و طی یک سال ماقبل از برگزاری جشنواره موفق به جذب سرمایه یا فروش شده باشد و سهم دانشگاه به صورت رسمی و توسط نهادهای حقوقی ذیربط ثبت شده باشد.

· مرجع ارزش گذاری فناوری: هر یک از صندوق های مالی یا شرکت ها و شتاب دهنده های دارای مجوز می باشد.

فرم ثبت نام اختراع فناور

2. پارسا فناور

· پارسا فناور: از میان پایان نامه هایی که طی یک سال ماقبل از برگزاری جشنواره موفق به دریافت اعتبار پارسا فناوری شده و به اتمام رسیده باشند.

· مرجع ارزش گذاری فناوری: هر یک از صندوق های مالی یا شرکت ها و شتاب دهنده های دارای مجوز می باشد.

فرم ثبت نام پارسا فناور

3. استاد فناور

· استاد فناور: از میان اعضای هیات علمی و نماینده در هسته های فناور و دارای ایده فناورانه که طی سال ماقبل از برگزاری جشنواره موفق به دریافت اعتبار یکی از برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شده و به اتمام رسیده باشد.

فرم ثبت نام استاد فناور

4. دانشجوی فناور

· دانشجوی فناور: از میان دانشجویان دارای ایده فناورانه و عضو و نماینده هسته فناور که موفق به دریافت اعتبار یکی از برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شده و طی یک سال ماقبل از برگزاری جشنواره به اتمام رسیده باشد یا توسط سایر واحدهای دانشگاه به عنوان هسته رسمیت شناخته شده باشد(شرط دانشجو بودن مربوط به زمان دریافت اعتبار می باشد)

فرم ثبت نام دانشجوی فناور

5. هسته فناور

· هسته فناور: از میان تیم های کاری دانشگاهی که طی سال ماقبل از برگزاری جشنواره موفق به دریافت سرمایه از سرمایه گذار شده باشد

· مرجع ارزش گذاری فناوری: هر یک از صندوق های مالی یا شرکت ها و شتاب دهنده های دارای مجوز می باشد.

فرم ثبت نام هسته فناور

6. شرکت فناور

· شرکت فناور: از میان شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در هر یک از دوره های رشد، پسارشد و توسعه (به صورت جداگانه) که طی ارزیابی سالانه ماقبل از برگزاری جشنواره، تاییدیه محصولات فناور سطح بالا را کسب کرده باشند.

فرم ثبت نام شرکت فناور

7. شرکت دانش بنیان اعضای هیات علمی

· شرکت دانش بنیان اعضای هیات علمی: از میان شرکت های دارای مجوز دانش بنیان یا عضو پارک که طی سال ماقبل برگزاری جشنواره از محل محصول فناور خود موفق به کسب *5K درآمد شده باشند.

o محصولات فناور که در سال های قبل تکرار شده باشد، از فرآیند انتخاب حذف می گردند.

o شرکت می بایست مطابق دستورالعمل "شرایط و نحوه تاسیسی شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه/ مرکز پژوهشی" مصوب تاریخ 20/04/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

* K معادل سقف معاملات کوچک می باشد که هر سال به تصویب هیات وزیران می رسد.

فرم ثبت نام شرکت دانش بنیان اعضای هیات علمی