نمایشگر دسته ای مطالب

ظرفیت پروژه کارشناسی اساتید محترم در نیمسال اول 1402-1401

ظرفیت پروژه کارشناسی اساتید محترم در نیمسال اول 1402-1401


ظرفیت پروژه کارشناسی اساتید محترم، در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت استحضار دانشجویان گرامی. شایان ذکر است که آخرین مهلت ارسال پروپوزال کارشناسی دانشجویان به آموزش دانشکده فنی فومن ۲۰ آذر ۱۴۰۱ می‌باشد.