نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح پایش سلامت روان و جسم

طرح پایش سلامت روان و جسم


 

 
ویژه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید
 ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰
 کلیه دانشجویان دانشگاه تهران جهت شرکت در این طرح بعد از ورود به سامانه جامع آموزش (لینک زیر) از منوی سمت راست اقدام به تکمیل پرسشنامه سلامت روان نمایند.
 لینک: https://ems.ut.ac.ir
 آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران  
 @UTcounseling