نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح تابستانی و پاییزی کارگاه های تخصصی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (بصورت مجازی)

طرح تابستانی و پاییزی کارگاه های تخصصی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (بصورت مجازی)


به استحضار می‌رساند مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای مأموریت‌های ذاتی خود در نظر دارد دانش تولید شده در این مؤسسه در ارتباط با مسائل و زیرساخت‌های نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور را برای بهبود وضعیت نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و توامند سازی مدیران، اعضای هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان و دانش آموختگان از طریق اجرای کارگاه‌های تخصصی به کنشگران دانشگاهی در قالب طرح دوره تابستانی و پاییزی منتقل نماید.
برای این منظور، اعضای محترم هیئت علمی این مؤسسه با کمک اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور و با در نظر گرفتن وضعیت موجود دانشگاه‌ها و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهی، اقدام به طراحی مجموعه‌ای از کارگاه‌های دانش افزایی در ۵ محور موضوعی به شرح زیر نموده‌اند.

 
۱) سیاست گذاری و مدیریت آموزش عالی. دانشگاه‌ها (۱۹ عنوان کارگاهی)؛
۲) اقتصاد آموزش عالی، کارآفرینی و اشتغال (۵ عنوان کارگاهی)؛
۳) برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها (۶ عنوان کارگاهی)؛
۴) روش‌ها و فنون تحقیق و تدریس (۱۳ عنوان کارگاهی)؛
۵) تحلیل‌ها و نرم افزارهای آماری (برای پشتیبانی برنامه‌های دانشگاه پژوهی) (۱۴ عنوان کارگاهی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید. (جزئیات کارگاه) با تشکر