نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالن تربیت بدنی

سالن تربیت بدنی


سالن تربیت بدنی دارای یک زمین فوتبال، سالن کشتی و همچنین تجهیزات بدنسازی نیز می باشد.