نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان انتقال نمرات کارآموزی از تلنت کوچ به سامانه آموزش

زمان انتقال نمرات کارآموزی از تلنت کوچ به سامانه آموزش


بدینوسیله بازه‌های زمانی انتقال نمرات ثبت شده درس کارآموزی از سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌گردد. لذا دانشجویانی که جهت انجام امورفارغ التحصیلی تعجیل دارند به تاریخ‌های مذکور توجه نمایند.

۱ - اولین بازه زمانی انتقال نمره کارآموزی از تلنت کوچ / ‏کاروژه‬ به سامانه آموزش روز دوشنبه مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

۲ - دومین بازه زمانی انتقال نمره کارآموزی از تلنت کوچ / ‏کاروژه‬ به سامانه آموزش روز چهارشنبه مورخ ۱۱/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬

۳ - سومین بازه زمانی انتقال نمره کارآموزی از تلنت کوچ / ‏کاروژه‬ به سامانه آموزش روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬