نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ارسال درخواست های تمدید سنوات مازاد دانشجویان

زمان ارسال درخواست های تمدید سنوات مازاد دانشجویان


‬به استحضار می‌رساند از آنجائیکه برای دریافت اغلب مجوزهای ادامه تحصیل دانشجویان مکاتبه با کمیسیون‌های موارد خاص لازم است، لذا زمان ارسال درخواست‌ها بسیار اهمیت دارد. بنابراین و بر اساس مصوبه شورای فوق کافی است تا در خواستهای سنوات مازاد برای ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا اول مرداد ماه و برای ثبت نام نیمسال دوم، حداکثر تا اول دی ماه همان سال جهت بررسی و اخذ مجوز ارسال گردند.

بدیهی است درخواست‌هایی که در پیشخوان سامانه جامع آموزش بعد از تاریخ‌های مذکور ارسال شود، با تأخیر اقدام شده و عواقبی همچون عدم ایجاد سرترم و انتخاب واحد دیر هنگام به همراه خواهند داشت. ضمناً در خصوص ارائه سایر درخواست‌های دانشجویان نیز مانند درخواست مرخصی و انصراف از تحصیل و نظایر آن، ارائه درخواست به موقع و قبل از حذف و اضافه الزامی است.