نمایشگر دسته ای مطالب

دومین رویداد ملی استارت آپ های سرآمدان شاهد و ایثارگر

دومین رویداد ملی استارت آپ های سرآمدان شاهد و ایثارگر


دومین رویداد ملی استارت آپ های سرآمدان شاهد و ایثارگر در سال جاری بمنظور حمایت از کسب و کارهای نوین و ایجاد اشتغال پایدار توسط دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر در حال برگزاری است.