نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزشی نرم افزار Prosper

دوره آموزشی نرم افزار Prosper


 انجمن های علمی مهندسی نفت دانشگاه شیراز و خلیج فارس بوشهر و دانشکده فنی فومن تهران با افتخار برگزار می‌کنند:

دوره آموزشی نرم افزار Prosper

  مدرس:
دکتر علی صفائی


  مدت زمان برگزاری :
▫️8 ساعت در 4 جلسه

  *زمان برگزاری*:
▫️پنجشنبه 4 خرداد
▫️جمعه 5 خرداد
▫️پنجشنبه 11 خرداد
▫️جمعه 12 خرداد

  ساعت برگزاری:
▫️10 الی 12 ظهر


هزینه ثبت نام:
▫️دانشجویان دانشگاه های برگزار کننده :100 هزار تومان
▫️سایر متقاضیان:120 هزار تومان

همراه با ارائه گواهی حضور