نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر همکاری مشترک صنعت و دانشگاه(همصدا)

دفتر همکاری مشترک صنعت و دانشگاه(همصدا)


دفتر همکاری مشترک صنعت و دانشگاه(همصدا)

با هدف ایجاد ارتباط بیشتر بین صنایع استان گیلان با دانشکده فنی فومن در دیماه سال 90 در محل دانشکده فنی فومن تاسیس گردیده و آئین نامه آن در تاریخ 91/10/19 به امضاء دبیر محترم انجمن مدیران صنایع استان گیلان و ریاست دانشکده رسیده است. این دفتر در سه بخش کارآموزی، بازآموزی و خدمات مشغول خدمات رسانی به علاقمندان می باشد.

اهم فعالیتهای انجام شده توسط این دفتر از بدو تاسیس تاکنون به این شرح می باشد:

 

  • هماهنگی برای انجام چندین بازدید علمی دانشجویان دانشکده از صنایع استان
  • برگزاری چندین سخنرانی علمی در محل دانشکده توسط جمعی از مدیران منتخب استان
  • هماهنگی جهت انجام برخی طرحهای پژوهشی اساتید دانشکده در صنایع استان
  • برگزاری دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار (s5) برای جمعی از مدیران ارشد صنایع استان