نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستاورد های دانشجویان

دستاورد های دانشجویان


نام و نام خانوادگی

سال ورودی

عنوان افتخار


سید مجتبی حسینی
1395
  •  مقام سوم مسابقات برنامه نویسی هکاتک
  •  مقام اول مسابقات عکاسی دانشگاه تهران سال 95
  •  جایزه مسابقه عکاسی ملی ماسار سال 96
  •  راه اندازی استارتاپ buysis
  • جایزه طراحی لوگو دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان
1395
منتخب المپیاد علمی مهندسی شیمی قطب 2 کشور

زهرا پورفخرایی

بهراد فراهانی

زهرا میرزایی

شکیلا فتاحی

سپیده آقایی

پردیس صلواتی

1394
رتبه سوم UI Develop مسابقات ملی فن آورد / تیم بلونا 

1394
رتبه سوم UI Develop مسابقات ملی فن آورد / تیم بلونا