نمایشگر دسته ای مطالب

در خصوص رعایت نکات بهداشتی در ایام امتحانات پایان ترم

در خصوص رعایت نکات بهداشتی در ایام امتحانات پایان ترم


بر اساس طرح مدیریت هوشمند مبارزه با کووید-19(بیماری کرونا) مهمترین موارد بهداشتی که دانشجویان در هنگام امتحانات ملزم به رعایت آنها هستند به شرح ذیل می باشد:

  1. انجام واکسیناسیون کامل(سه دوز) و داشتن کارت معتبر توسط کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون
  2. الزام دانشجویان به استفاده از لوازم التحریر شخصی و عدم رد و بدل کردن اشیاء و وسایل توسط دانشجویان در جلسه آزمون
  3. عدم تجمع دانشجویان، قبل و بعد از برگزاری آزمون
  4. الزام به استفاده صحیح از ماسک به گونه ای که بینی و دهان کاملا پوشانده شود.
  5. رعایت فاصله اجتماعی در محل برگزاری آزمون