نمایشگر دسته ای مطالب

درخصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

درخصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99


بدینوسیله به اطلاع می‌رساندآخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ می‌باشد. لذا آخرین مهلت ارائه درخواست دفاع به آموزش دانشکده و ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش (شروع فرایند دفاع) روز چهارشنبه ۱۵/‏۶/‏۱۴۰۲‬ خواهد بود. بدیهی است ارائه درخواست دفاع و برگزاری جلسه دفاع پس از تاریخ‌های مذکور، منجر به ایجاد سر ترم جدید برای دانشجویان غیر سنواتی و برای دانشجویان سنواتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون‌های مربوطه (و در صورت موافقت کمسیون) خواهد بود. لازم به تذکر است کلیه دانشجویان ورودی ۹۹ کارشناسی ارشد که مرخصی بدون احتساب ندارند موظف به دفاع در مهلت مقرر بوده و درخواست تمدید سنوات ندهند.