نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر 222

"فعالیت اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی تهران در تاریخ 1/7/92"

92/06/26

 

بدینوسیله به استحضار می رساند  به دلیل حضور و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 93-92 کارشناسی، امور آموزشی و مراجعات دانشجویی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی در تاریخ 1/7/92 انجام نمی شود. لطفاً به کلیه دانشجویان اطلاع رسانی گردد.