نمایشگر دسته ای مطالب

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با / حوزه ایمنی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با / حوزه ایمنی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران


به استحضار می رساند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در راستای برنامه ریزی حمایتی خود از پژوهشگران به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و ارتقاء پژوهشهای مربوط به حوزه ایمنی و آتش نشانی، با عنایت به بهره گیری از توان بالقوه دانشگاهها و حمایت از اساتید و دانشجویان در سوق دادن و انجام تحقیقات در این زمینه های حمایت مالی خود را از رساله های منتخب دکتری و کارشناسی ارشد در چارچوب قوانین و مقررات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران اعلام می دارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دستور العمل پژوهشی سازمان و عناوین طرح های دانشجویی، آقای خدا بنده لو به عنوان نماینده سازمان با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۷۶۶۸ معرفی می شوند.