نمایشگر دسته ای مطالب

حذف دسترسی به دروس نیمسال 3982 به قبل در سامانه ایلرن

حذف دسترسی به دروس نیمسال 3982 به قبل در سامانه ایلرن


به استحضار می رساند، معاونت فناوری های دیجیتالی دانشگاه  به منظور بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های زیر ساختی در نظر دارد، سامانه ایلرن مربوط به نیمسال 3982 به قبل را از دسترس خارج نماید . لذا ضروری است اعضا محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی در صورت نیاز به ذخیره سازی اطلاعات و فایل های مربوطه حداکثر تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 27 اسفند ماه جاری، اقدامات لازم را انجام دهند .

دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 به قبل از این آدرس  https://elearn-archive.ut.ac.ir قابل دسترس هستند .شایان ذکر است که بر اساس اطلاع رسانی های قبلی درس ها و آرشیو کلاس های مجازی مربوط به دو نیمسال قبل (4001 و 3992) و 3991 همچنان به شرح زیر دسترس خواهند بود .