نمایشگر دسته ای مطالب

جذب امریه پژوهش یار در گرایش های علوم شناختی

جذب امریه پژوهش یار در گرایش های علوم شناختی


بر اساس توافقات اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امکان برخورداری از سهمیه امریه پژوهش یار برای دانشگاه علامه طباطبائی فراهم شده است. آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی امیدوار است از همکاری دانش آموختگان علوم شناختی- ترجیحاً گرایش علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، در قالب امریه پژوهشیار برخوردار شود. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه امریه وزارت علوم به نشانی http://amriye.msrt.ir حداکثر تا تاریخ 1400/09/02 تاریخ اعزام 1400/11/01 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.