نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برگزاری امتحانات حضوری 982 -دانشکده فنی فومن

جدول برگزاری امتحانات حضوری 982 -دانشکده فنی فومن


                                               برنامه امتحانات حضوری نیمسال دوم 99-98 دانشکده فنی فومن

 

ردیف

شماره درس

نام درس

استاد

تاریخ

ساعت

نحوه برگزاری

1

810405341

حرارت 2

هدایت عزیزپور

8 تیر

14

حضوری

2

810423641

عملیات واحد1

ندا اساسیان

10 تیر

14

حضوری

3

810450741

سینیتیک  و طراحی راکتور

سید مهدی شریفیان

14 تیر

14

حضوری

4

810426741

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

محمد محمدی خاناپشتانی

16 تیر

ده و سی دقیقه

حضوری