نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت نام دوره های آموزشی نیمه دوم سال 1401 مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ثبت نام دوره های آموزشی نیمه دوم سال 1401 مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران


استحضار می‌رساند مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای و برخی از سازمانهای داوطلب، دوره‌های آموزشی لیست پیوست را به صورت عملی و در برخی موارد به همراه فرصت کارآموزی یا اشتغال برای دانشجویان منتخب دوره، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ برگزار می‌نماید و برای دانشجویان دانشگاه تهران ۳۰ درصد تخفیف و برای کارکنان دانشگاه تهران و فرزندانشان ۲۰ درصد تخفیف دارد. هزینه ثبت نام گروهی طبق شرایط ویژه محاسبه خواهدشد.

لینک ثبت نام: https://Cultural.ut.ac.ir/publiceventreg/12