نمایشگر دسته ای مطالب

تمدید مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

تمدید مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402


مهلت حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برای روزهای شنبه سوم و یکشنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.