نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی


به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه تهران می رساند مهلت ثبت نام در سامانه مربوط  تا تاریخ 99/09/28 تمدید شده است .