نمایشگر دسته ای مطالب

تمدید دوره کارآموزی تابستان 1401

تمدید دوره کارآموزی تابستان 1401


دوره تا پایان ساعت اداری روز شنبه تاریخ ۳۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ برای دانشجویان تمدید خواهد شد. قابل ذکر است دسترسی اساتید راهنما تا روز سه شنبه تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۴۰۱‬ برقرار می‌باشد. مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد.