نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر تاریخ پروژه و کارآموزی تابستان 98

تغییر تاریخ پروژه و کارآموزی تابستان 98


بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستانی (پروژه و کارآموزی)سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ (۳۹۸۳) از روز شنبه مورخ ۰۷/‏۰۴/‏۹۹ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۹ به ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۹۹ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۹۹ تغییر یافته است.