نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تأسیس مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی در دانشکده فنی فومن با مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

تأسیس مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی در دانشکده فنی فومن با مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان


دانشکده فنی فومن در چارچوب دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی، مصوب شورای عالی اشتغال، در تاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ موفق به اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، به مدت دوسال گردید.