نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری اولین همایش ملی نوآوری و فناوری در ورزش و تندستی در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

برگزاری اولین همایش ملی نوآوری و فناوری در ورزش و تندستی در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی


«اولین همایش ملی نوآوری و فناوری در ورزش و تندرستی» در تاریخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ ‬ در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. همایش در چهار محور اصلی ورزش تعلیم و تربیت، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با مجوز مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به کد اختصاصی ۰۲۲۳۱-۴۳۰۰۶ برگزار می‌شود.

با توجه به نقش محوری آن دانشکده در اعتلای دانش و فناوری و اهمیت همکاری متقابل دانشکده‌ها در این راستا موجب امتنان خواهد بود تا دستور فرمائید در صورت امکان مراتب اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی، دانشجویان و مراکز نوآوری زیرمجموعه آن دانشکده در خصوص شرکت در همایش به صورت ارسال مقاله، ارسال ایده نوآورانه، طرح‌های کسب و کار نوپا (استارتاپ) و حضور در غرفه‌های نمایشگاهی انجام گردد.

آدرس وب سایت همایش: https://sporttech.ut.ac.ir