نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه امتحانی دروس عمومی و اختیاری مشترک در نیمسال اول 1401-1400

برنامه امتحانی دروس عمومی و اختیاری مشترک در نیمسال اول 1401-1400


احتراماً به استحضار می رساند امتحانات دروس عمومی / ‏‬ اختیاری مشترک نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس تقویم دانشگاهی به شرح زیر اعلام می گردد. 

روز

تاریخ

ساعت برگزاری امتحان

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۳-۱۵

پنج شنبه

۰۳/۲۶/‏۱۴۰۱

- اندیشه اسلامی (۲)

- تاریخ ایران

- سواد مالی و اقتصاد فردی

 

- اندیشه اسلامی (۱)

- آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

- زبان انگلیسی

- مهارت های زندگی

 

پنج شنبه

۰۴/۰۲/‏۱۴۰۱

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

- تفسیر موضوعی قرآن

- تاریخ تحلیلی صدر اسلام

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- دانش خانواده و جمعیت

- کلیات حقوق شهروندی

 

پنج شنبه

۰۴/۰۹/‏۱۴۰۱

- انقلاب اسلامی ایران

- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

- آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

- زبان فارسی

- مبانی کارآفرینی

- شناخت محیط زیست