نمایشگر دسته ای مطالب

بخشنامه مهلت دفاع نیمسال دوم 1402-1401

بخشنامه مهلت دفاع نیمسال دوم 1402-1401


بدینوسیله به اطلاع می‌رساندآخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ می‌باشد. لذا آخرین مهلت ارائه درخواست دفاع به آموزش دانشکده و ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش (شروع فرایند دفاع) روز چهارشنبه ۱۵/‏۶/‏۱۴۰۲‬ خواهد بود. بدیهی است ارائه درخواست دفاع و برگزاری جلسه دفاع پس از تاریخ‌های مذکور، منجر به ایجاد سر ترم جدید برای دانشجویان غیر سنواتی و برای دانشجویان سنواتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون‌های مربوطه (و در صورت موافقت کمسیون) خواهد بود.