نمایشگر دسته ای مطالب

بخشنامه عدم پذیرش آزمون TOEFL iBT نسخه خانگی (Home edition)

بخشنامه عدم پذیرش آزمون TOEFL iBT نسخه خانگی (Home edition)


مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه  به استحضار می رساند مدرک آزمون TOEFl IBT نسخه خانگی (Home edition) از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد جهت معادل سازی برای دانشجویان مورد پذیرش نمی باشد.