نمایشگر دسته ای مطالب

بازه زمانی طرح درخواست های آموزشی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی

بازه زمانی طرح درخواست های آموزشی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی


 

بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

 

با توجه به لزوم طرح کلیه درخواست های آموزشی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی، لطفاً بعد از گذشت هفت روز اداری از زمان طرح درخواست، از طریق کارشناس محترم دانشکده / دانشکدگان فنی درخواست خود را پیگیری نمائید.

 

 

                                                                                               اداره آموزش کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                   دانشکدگان فنی