نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹‬ به مدت یک هفته است.

لازم به ذکر است تاریخ فوق، براساس مندرجات تقویم آموزشی برای ارزشیابی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و نو دانشجویان یکسان می‌باشد.