نمایشگر دسته ای مطالب

بازه انتخاب واحد بازه تابستانی1401

بازه انتخاب واحد بازه تابستانی1401


بدینوسیله باستحضار می‌رساند پیرو درخواست ‬ های‬ ‬ ‏پردیس / ‏دانشکده / ‏دانشکدگان مبنی بر تعیین روند نحوه ارائه و ثبت نام دروس عمومی، کارآموزی، کاروزی، عملیلت صحرایی و پروژه پایان تحصیل دوره کارشناسی در تابستان، پس از بررسی‌های به عمل آمده، موارد زیر مقرر گردید:

۱- انتخاب واحد از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ لغایت ۱۴۱۰/۴/۲۰

۲- لازم است انتخاب واحد و ثبت کلیه دروس، صرفاً در محدوده زمانی اعلام شده و از طریق سامانه آموزشی دانشگاه انجام شود.

۳- ارائه و ثبت دروس عمومی در تابستان ۱۴۰۱ در سامانه جامع به عهده دانشکده‌های متولی ارائه دروس مربوطه خواهد بود.

۴- حداکثر زمان اعلام و ثبت نهایی نمرات دروس مذکور توسط اساتید محترم تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ می‌باشد و درج نمرات دانشجویان بعد از تاریخ مذکور و یا اعلام شده به صورت دستی در سامانه آموزش امکان پذیر نخواهد بود.

۵- زمان قفل نمرات متعاقباً توسط اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.