نمایشگر دسته ای مطالب

بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از روز دوشنبه ۱۶/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۵/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ به مدت ۱۰ روز خواهد بود. لذا کلیه دانشجویان با مراجعه به سامانه جامع آموزش، نسبت به ثبت ارزشیابی نیمسال خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است نمرات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برای دانشجویانی که ارزشیابی خود را ثبت نکرده باشند قابل رؤیت نخواهد بود.