نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید

بازدید


نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعضای هیئت رئیسه دانشکده فنی فومن...

92/06/21

 نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعضای هیئت رئیسه دانشکده فنی فومن...

روز شنبه مورخ 16/6/92 آقایان دکتر علیرضا منظری توکلی نماینده محترم مردم بافت، رابر و ارزوئیه و آقای ابوالقاسم خسروی نماینده محترم مردم شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه و مه ولات از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده فنی فومن نشست مشترکی با اعضای هیئت رئیسه دانشکده فنی فومن برگزار کردند.