نمایشگر دسته ای مطالب

امتحان میان ترم - زبان انگلیسی عمومی

امتحان میان ترم - زبان انگلیسی عمومی


به استحضار می‌رساند امتحان میان ترم دروس زبان انگلیسی به شماره ۱۱۲۰۰۱۸۰۱، ‏ ۱۱۲۰۰۱۸۰۲ و ۱۱۲۰۰۱۸۰۳ سرکار خانم دکتر احمدی شیرازی روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ الی ۱۵ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار خواهد شد.

لیست اسامی دانشجویان