نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان رشته MBA ورودی98

اعلام مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان رشته MBA ورودی98


آخرین مهلت ارائه پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهMBA ورودی ۹۸ تا پایان تیر ۱۴۰۰ خواهد بود. ضمناً در صورت عدم ارائه پروپوزال در مهلت مقرر به دانشجو اجازه انتخاب واحد نیمسال اول ۴۰۰-۴۰۱ داده نخواهد شد.