نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


برگزاری آزمایشگاهها در نیمسال 982

98/11/29

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاسهای آزمایشگاهی از مورخ 98/12/03 تشکیل می گردد.