نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


حذف قانون بی اثر نمودن دروس مردودی برای دانشجویان سال 98

98/10/30

به اطلاع دانشجویان جدید الورود سال 98 می رساند با توجه به اینکه بی اثر نمودن دروس مردودی در آئین نامه جدید حذف شده است دانشجویان ورودی سال 1398 مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند.