نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص جذب سرباز امریه

98/10/10

دانشکده فنی فومن برای ابتدای سال ۹۹ سرباز امریه جذب می نماید دانشجویانی که برگه اعزام آنها اردیبهشت ۹۹ می باشد و شرایط لازم را دارند به امور اداری دانشکده مراجعه نمایند.